Bezirci Group Danışmanlık İle Yatırım Hayalleriniz Yeşerip Bir Fidana Dönüşecek...

GÜNCEL DUYURULAR

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2018 yılı içerisinde toplam 37,5 milyon TL bütçeye sahip olan 3 mali destek programı daha ilan etmiştir. 2018 yılının ilk yarısında uygulamasına geçilen  Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programının devamı niteliğinde olan ve toplam 7,5 milyon TL bütçeli Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi – 2 Mali Destek Programı; TR22 Güney Marmara Bölgesi turizm Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

    KOSGEB –  2018 KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Proje Başvuru Tarihleri 24 Nisan – 22 Haziran 2018Başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru Koşulları Hedef Sektör İller bazında imalat sanayinde faaliyet gösteren sektörler Ölçek Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi amacıyla mali destek programı çağrısını yayınladı.   PROGRAMIN AMACI  Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı, ilgili değer zincirindeki işletmelerin; Yenilikçi ekosistemlerle entegrasyonunu ve Üretim süreçlerinde ve ürünlerinde ileri teknolojiye geçişini destekleyerek Bölge’mizin ulaşım araç ve sistemlerine yönelik üretim Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla 29.12.2017 tarihi itibariyle  “Turizm ve Endüstriyel Gelişme” Mali Destek Programını başlatmıştır. Program kapsamında bölgeye aktarılması planlanan kaynak miktarı 19 milyon TL olup, desteklenecek projelerle yaklaşık 25 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu programa başvuru kabulü 12.01.2018 Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibari ile “Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi”, “Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi “ ve “Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi” Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Ayrıca Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı ilan edilmiştir. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan programlarımızın toplam bütçesi 16.862.500 Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

İzmir Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programınıbaşlattı. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına, mevcut kullanımının iyileştirilmesine, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik projelerin destekleneceği program kapsamında toplam 15 Milyon TL’lik bir kaynağın başarılı projelere kullandırılması planlanıyor. Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek olan “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” 8 Ocak 2018 Pazartesi günü itibarıyla ilan edilmiştir. Proje teklif çağrısı, başvuru rehberlerinde tanımlı kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır.   2018 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ  ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI “TR81 Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

Mevlana Kalkınma Ajansı Hibe Teklifi Çağrısı İlanı Mevlana Kalkınma Ajansı, yeni dönem mali destek programları çerçevesinde kar amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak Odak Sektörler Mali Destek Programı ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 25 Milyon TLtutarında hibe desteği programına çıkmıştır.   Bu programlar aşağıda yer almaktadır. Odak Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

ORAN Kalkınma Ajansı 3 farklı program olarak Mali Destek programını ilan etmiştir. 1-)        Programın genel amacı; “İmalatta Ar-Ge ve yenilikçiliğin ön plana çıkarılması, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için TR72 Bölgesi’nde endüstrileşmenin artırılması ve katma değeri yüksek ürün imalatı için Bölge sanayisinin desteklenmesi” dir. Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı’nın Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2018 Yılı Mali Destek Programlarını 29 Aralık 2017tarihi itibariyle açıkladı. “Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması”, “Endüstriyel Simbiyoz” ve “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” alanlarında toplam 16 milyon TL hibe verilecek olan proje teklif çağrısı için projelerin son başvuru tarihi 22 Mart 2018 Perşembe saat 18:00’dir.   Toplam 8 milyon TL bütçeli “Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması” programının amacı, bölgede ön planda Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]