DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ

Danışmanlık sektörü, cirosuna oranla katma değeri en yüksek sektörlerden birisidir. Ülkelerin ekonomik büyüklüklerinin en önemli göstergesi olan gayrisafi yurtiçi hasıla dediğiniz kavram da ülkede üretilen toplam katma değer manasına geliyor. Yani yüksek GSYH (ve yüksek kişi başına GSYH) istiyorsanız, ya, düşük katma değerli ancak yüksek hacimli (Bangladeş, Sri Lanka, Çin’deki gibi) ya da düşük hacimli Daha fazla okuyunDANIŞMANLIK SEKTÖRÜ[…]