GÜNCEL DUYURULAR

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek olan “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” 8 Ocak 2018 Pazartesi günü itibarıyla ilan edilmiştir. Proje teklif çağrısı, başvuru rehberlerinde tanımlı kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır.

 

2018 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ  ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

“TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde turizm altyapısının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan program bütçesi 12.000.000 TL’dir.

 

2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının Öncelikleri:

Öncelik 1: Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan bölgelerde turizmin geliştirilmesine yönelik fiziki altyapı çalışmaları

Öncelik 2: Alternatif turizmin geliştirilmesi için gerekli altyapı çalışmaları

olarak belirlenmiştir.

 

2018 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

“TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde dezavantajlı kesimi de gözeterek sosyal sermayenin ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamak, toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini ve refah düzeyini yükseltmek” amacıyla gerçekleştirilecek olan program bütçesi 8.000.000 TL’dir.

 

2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programının Öncelikleri:

Öncelik 1: Dezavantajlı grupların (engelli, kadın, çocuk, yaşlılar vb.) sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması için eğitim yoluyla işgücü piyasasına kazandırılması

Öncelik 2: Eğitim ve sosyal hizmetlerde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla insan kaynağının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması olarak belirlenmiştir.

 

Destek Tutarları ve Son Başvuru Tarihleri

Programın Adı Destek Alt Limiti Destek Üst Limiti Toplam Bütçe Son Başvuru
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 250.000 TL 1.000.000 TL 12.000.000 TL KAYS Girişi:                           02/04/2018 Saat 23:59 

Taahhütnamenin

İmzalanması

(e-imza/ıslak imza):

06/04/2018  Saat 18:00

 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 50.000 TL 300.000 TL 8.000.000 TL

 

Başvuruların KAYS üzerinden çevrimiçi gönderilmesi için son tarih 2 Nisan 2018 Cuma günü saat 23:59’dur. KAYS üzerinden çevrimiçi gönderilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Çevrimiçi gönderilen başvurular için KAYS üzerinden otomatik taahhütname üretilmektedir. Üretilen taahhütname elektronik imza ile imzalanmalıdır.   Elektronik imza kullanmayan başvuru sahipleri için taahhütnamelerin yetkili kişi(ler)ce ıslak imza ve mühür yapılarak başvuru merkezlerine teslimi için son tarih 6 Nisan 2018 Cuma günü saat 18:00 olarak belirlenmiştir. Bu tarih ve saatten sonra Ajansa ulaşan veya elektronik imza ile imzalanmayan taahhütnamelere ilişkin projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

NOT: 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında matbu proje başvuruları alınmamaktadır. Matbu başvurular yalnızca sözleşme imzalamak üzere davet edilecek proje sahiplerinden sözleşme aşamasında talep edilecektir.

Bezirci Group Danışmanlık Mali Destek programı uzmanlarından detaylı bilgi alabilirsiniz.