GÜNCEL DUYURULAR

İzmir Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programınıbaşlattı. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına, mevcut kullanımının iyileştirilmesine, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik projelerin destekleneceği program kapsamında toplam 15 Milyon TL’lik bir kaynağın başarılı projelere kullandırılması planlanıyor.

Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programının genel amacı, “taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, kent hayatı ve turizme kazandırılması ile kentsel yaşam kalitesi ve turizmde rekabetçiliğin artırılması”, özel amacı ise “Taşınmaz kültür varlıklarının korunması, mevcut kullanımının iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik koruma bölge kurulu onaylı projeler doğrultusunda uygulamalarının yapılması, bölgenin cazibe merkezi haline getirilerek kentsel yaşam kalitesi ve rekabetçiliğin artırılması” olarak belirlendi.

Programın iki bileşeni olarak belirlenen Projelendirme Bileşeni ve Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni önceliklerine yönelik projeler desteklenecek.

İzmir Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nı başlattı. Tüm İzmir’i kapsayacak şekilde oluşturulan yeni mali destek programı çerçevesinde, 10 Milyon TL’likkaynağın başarılı projeler yoluyla kullandırılması hedefleniyor.

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının amacı “İzmir’de sosyal uyumun geliştirilmesi” amacıyla “Özel politika gerektiren grupların güçlendirilmesine yönelik olarak kurum ve kuruluşların altyapılarının ve hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesi” olarak belirlendi.

Program amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, önceliklerden en az birinin kapsamına giren projeler desteklenecek. Uzmanlarımızdan Yardım Alabilirsiniz…