GÜNCEL DUYURULAR

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi amacıyla mali destek programı çağrısını yayınladı.

 

PROGRAMIN AMACI 
Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı, ilgili değer zincirindeki işletmelerin;
 • Yenilikçi ekosistemlerle entegrasyonunu ve
 • Üretim süreçlerinde ve ürünlerinde ileri teknolojiye geçişini destekleyerek
Bölge’mizin ulaşım araç ve sistemlerine yönelik üretim ve hizmet faaliyetlerinde değer zincirlerinin rekabetçiliğine katkı sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
 • Ulaşım araç ve sistemleri üretimi değer zincirlerinde geliştirilecek işbirlikleri
 • Tasarım altyapısının geliştirilmesi
 • Sektörde ithal ikamenin sağlanması
 • Katma değeri yüksek bileşenlerin üretilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
6.000.000 TL​

PROJE SÜRESİ
MAKSİMUM 24 ay

 

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

Asgari: 100.000 TL
Azami: 750.000 TL

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

KOBİ statüsündeki işletmeler ve kar amacı güden kooperatif ve birlikler

Başvuru sahibi işletmenin başvuru tarihi itibariyle kurulmuş, tescil edilmiş olması ve merkez, faaliyet/üretim yerinin Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması gerekmektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ 

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruların alınması için son tarih 26 Mart 2018

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

 • Her türlü yapım işleri uygun olmayan maliyetler arasındadır.
 • Ajans tarafından sağlanan destek tutarı 200.000 TL’nin üzerinde olan projelerde denetim maliyetleri bütçede gösterilmelidir.
 • Projenin uygulama aşamasının sağlıklı yürütülebilmesini temin etmek amacıyla, “danışmanlık hizmet alım maliyetleri kapsamında” danışmanlık desteği alınabilir ve proje bütçesine yansıtılabilir.
 • ÇED süreci faaliyetinizin içeriğine göre uzun sürebileceğinden projenizin hazırlık aşamasında ilgili kuruma başvuru yapılmış olmalıdır.
 • Program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na en fazla 1 (bir) projesi için başvuruda bulunabilir. UZMANLARIMIZDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.