GÜNCEL DUYURULAR

   

KOSGEB –  2018 KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Proje Başvuru Tarihleri 24 Nisan – 22 Haziran 2018Başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru Koşulları Hedef Sektör İller bazında imalat sanayinde faaliyet gösteren sektörler
Ölçek KOBİ ölçeğindeki işletmeler(2017 yılı kobi beyannamesi onaylı olmalıdır)
  

Diğer başvuru koşulları

·   İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde veya yazılım sektöründe ise. 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300 Bin TL, KOBİ beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.·   Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektöründe ise yukardaki net satış hasılatı ve çalışan sayısı şartı aranamz.

·   Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2017 Kurumlar yada Gelir vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

Proje bütçesi özel sınırı ·   Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2017 yılı net satış hasılatını aşamaz.
Çağrı Bütçesi 500.000.000 TL·   KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar.

·   Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

 

Proje Süresi Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.
Destek Üst Limiti Geri ödemesiz 300.000 TL
Geri ödemeli 700.000 TL
Toplam 1.000.000 TL
Erken ödeme  Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.
Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları Desteklenecek Proje Gider Grupları Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Üst Limitler Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Üst Limitler
A) Personel Giderleri 100.000 TL’ye kadar X
B) Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp ve bilişim donanımı dahil)

 

 

150.000 TL’ye kadar 600.000 TL’ye kadar
C) Yazılım Giderleri 50.000 TL’ye kadar Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar
D) Hizmet Alım Giderleri 100.000 TL’ye kadar X
·   Eğitim giderleri·   Danışmanlık giderleri

·   Proje hazırlama danışmanlığı gideri

·   Belgelendirme giderleri

·   Tanıtım giderleri·   Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)

·   Fuar giderleri

·   Test ve analiz giderleri

Destek Oranı % 60 (tüm bölgelerde)Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Sorularınız için uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.