Bezirci Group Danışmanlık İle Yatırım Hayalleriniz Yeşerip Bir Fidana Dönüşecek...

GÜNCEL DUYURULAR

Ankara Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yer alan iki ayrı mali destek programı ile toplam 15.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır. İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı Referans: TR51/18/ÜTP Uygun Başvuru Sahipleri İşletmeler (Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi – TRL 6 ve Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

2017 Yılı Mali Destek Programları, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 29.12.2017 tarihi itibariyle Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyal Kalkınma konu başlıklarında ilan edilmiştir. Programlar kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 13.000.000,00 TL’dir. Programın Adı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Programın Amacı TR71 Bölgesinin sanayi, turizm ve sosyal-kültürel hizmetler altyapısının güçlendirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması Program Öncelikleri 1. Sanayi ve turizm alanında Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında Ajansımız tarafından 27 Aralık 2017 tarihinde Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen Açılış Toplantısı ile toplam bütçesi 30 Milyon TL olan 2 (iki) mali destek programı ilan edilmiştir. Toplantıya, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden kamu, özel sektör ve STK’ların temsilcileri katılım sağlamıştır. İstiklal Marşı ve Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

“Turizm İşletmelerinin Rekabet Gücü Artıyor” sloganı ile potansiyel başvuru sahiplerini proje hazırlamaya çağıran Ajansımız, 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında faaliyet bölgesi illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulanacak projelere toplam 6 Milyon TL büyüklüğünde hibe desteği sağlayacaktır. Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı (TURİZM)kapsamında TR82 Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki turizm tesislerinin hizmet kapasitesinin ve Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2017 ve 2018 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 27/12/2017 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.   Program kapsamında desteklenecek projeler için 10.000.000 TL kaynak öngörülmüştür;   Programın öncelikleri Öncelik 1: TR83 Bölgesindeki OSB’lerin temel Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

Trakya Kalkınma Ajansı, 27.12.2017 Çarşamba günü itibarı ile uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında; İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. MALİ DESTEK PROGRAMLARI BÜTÇE İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 3.500.000 TL Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 4.500.000 TL TOPLAM 8.000.000 Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” sektörleri kapsamında başvurular kabul edilecektir. IPARD II – Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı Kamuoyuna ilanen duyurulur.

GÜNCEL DUYURULAR

KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ara malları Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üreteceklere 5 milyon liraya kadar destek verecek. Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar yüzde 70’i geri ödemesiz olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak. Cari açığı azaltmak Türkiye’nin ekonomik performansına katkı sağlayacak önemli hedeflerden biridir. Cari işlemler dengesi incelendiğinde ise karşımıza Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]

GÜNCEL DUYURULAR

GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ Kosgeb,yeni iş kurmak kurmak isteyen girişimcilere 50.000,00 Tl Hibe ve isteğe bağlı olarak 100.000,00 TL faizsiz ödenmek üzere kredi imkanı sunmaktadır. Bu destekten nasıl yararlanılır? Kimler yararlanabilir? Destekten yararlanabilmek için öncelikle girişimcilik sertifikası alınmalıdır. Bu uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılarak alınabilir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine Daha fazla okuyunGÜNCEL DUYURULAR[…]