21/12/2017

TANAP SEİP HİBELERİ

TANAP NEDİR ?
Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)’nin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. Bu proje ile doğalgaz, Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm yeraltı ve yerüstü tesislerini içeren, 1.831 km’si yeraltında ve 19 km’si Marmara Denizi’ni denizaltından geçen yaklaşık 1.850 km. uzunluğundaki (Türkiye’de) doğal gaz boru hattı ile taşınacaktır. Toplam proje bedeli 45 milyar dolardır. Bu tesisler Türkiye – Gürcistan sınırından başlayıp, 20 şehirden geçip (Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne) Türkiye-Yunanistan sınırındaki çıkış noktasında sona erecektir.

TANAP SEİP PROJESİ NEDİR?
Ev Sahibi Hükümet Anlaşması ile TANAP, boru hattı üzerindeki şehirlerde Şirketin, Kurumsal Sorumluluk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programını geliştirmeyi ve uygulamayı taahhüt etmiştir.

Başvuru Alt limit Üst limit Hibe oranı
Küçük ölçekli hibe başvurusu                – 200.000 TL’ ye kadar olan yatırımlar. % 95
Orta ölçekli hibe başvurusu (gerçek kişiler başvuramaz) 200.000 TL ile 1.500.000 TL’ ye kadar olan yatırımlar. % 95 (kobiler için %70)
Sosyal Çevresel
·         Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi

·         Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri

·         Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi

·         Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması

·         Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi

·         Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması

·         Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi

 

·         Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi

·         Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi

·         Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması

·         Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi

·         Biyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi