21/12/2017

TKDK (İPARD) PROJELERİ

                                                                               IPARD PROGRAMI
Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin 2007-2015 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir.
Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu çerçevede 2007-2015 yıllarını içeren 9uncu Kalkınma Planı, 2006-2010 yıllarını içeren Tarım Stratejisi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi öncelikleri yanında Avrupa Birliği Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi’nin stratejik öncelikleri de dikkate alınmıştır. AB’nin 1085/2006 IPA Konsey Tüzüğü ve tüzüğün uygulanması esaslarını içeren 718/2007 sayılı IPA Uygulama tüzüğü Programın dayanağını oluşturmaktadır.
                                                 2014-2020 Dönemi IPARD Programı (IPARD II)
“2014-2020 Dönemi IPARD Programı” 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. 
IPARD II Programında, mevcut sektörler (tarımsal işletmeler, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi) desteklenmeye devam edilecektir. Bu mevcut sektörlere ek olarak “tarım çevre-iklim-organik tarım”, “yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması” ve “kırsal altyapı hizmetleri” IPARD II Programı kapsamına alınmıştır. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründe “Yenilenebilir enerji”, “makine parkları” ve “mantar” da desteklenecek olan sektörlere eklenmiştir.
IPARD II Programı ile mevcut sektörlerde bazı değişiklikler olmuştur. IPARD I’den farklı olarak tarımsal işletmelere destek kapsamında, manda sütü üretimi, yumurta tavukçuluğu ve kaz yetiştiriciliği eklenmiştir. Ayrıca bazı sektörlerde hibe oranlarında artışlar olmuştur.
                                        Proje Başvurusu yapılabilecek yatırım konuları ve İller:
Tedbir Adı Alt Tedbir Adı ve Alt Tedbir Kodu Hibe Oranı % Uygun Harcama Tutarları Tedbirlerin Uygulanacağı İller
Afyonkarahisar Kahramanmaraş
101 – Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler 60-70 20.000 € – 1.000.000 € Ağrı Karaman
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler 60-70 20.000 € – 1.000.000 € Aksaray Kars
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler 60-70 20.000 € – 500.000 € Amasya Kastamonu
60-70 20.000 € – 250.000 € Ankara Konya
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler 60-70 20.000 € – 1.000.000 € Ardahan Kütahya
Aydın Malatya
103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 50 30.000 € – 3.000.000 € Balıkesir Manisa
50 30.000 € – 1.000.000 € Burdur Mardin
103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 50 30.000 € – 3.000.000 € Bursa Mersin
103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 50 30.000 € – 3.000.000 € Çanakkale Muş
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 50 30.000 € – 1.500.000 € Çankırı Nevşehir
103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 50 30.000 € – 1.250.000 € Çorum Ordu
Denizli Samsun
302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme 302-1 – Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması 65 5.000 € – 500.000 € Diyarbakır Sivas
302-2 – Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması 65 5.000 € – 500.000 € Elazığ Şanlıurfa
302-3 – Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri 65 5.000 € – 500.000 € Erzincan Tokat
302-4 – Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri 65 5.000 € – 500.000 € Erzurum Trabzon
302-5 – Su ürünleri yetiştiriciliği 65 5.000 € – 500.000 € Giresun Uşak
302-6 – Makine Parkları 65 5.000 € – 500.000 € Hatay Van
302-7 – Yenilenebilir enerji yatırımları 65 5.000 € – 500.000 € Isparta Yozgat